"Stil de Tijd"

"Stil de tijd" (Still time)

We find it hard to enjoy the moment. There are too many stimuli causing us to look but not see. Impulses and our thoughts chaotically sweep across our head. They are a distracting. We long for periods of stillness. Sometimes those are found, often the pursuit thereof is already sufficient. These images are a result of this quest.
( ongoing series )

----------------------------

“Stil de Tijd “

We hebben moeite van het moment te genieten, er zijn te veel prikkels waardoor we wel kijken maar niet zien.we worden afgeleid door gedachten en impulsen die als chaotische flarden van informatie door het hoofd razen.we verlangen naar stilte momenten, soms weten we die te vinden, vaak is de zoektocht al genoeg. Deze beelden zijn het resultaat van die zoektocht.