lith-magnolia

Qua Foto

Jeannette Cornelisse

Qua Foto - Jeannette Cornelisse is gevestigd aan de Marnixkade te Amsterdam centrum-west, aan de rand van de Jordaan. Mijn werkwijze is ambachtelijk. Ik fotografeer bij voorkeur analoog ontwikkel mijn eigen films en druk mijn prints af in de donkere kamer ik maak het liefst gebruik van het natuurlijke licht. Kleuren komen tot leven, scherpe randen vervagen. De verschillende fotografische technieken die ik toepas, resulteren in verstilde, tijdloze, soms dramatische, soms dromerige beelden, Mijn werk gaat niet over de waarheid. Die is vaak te scherp, ik schep een fragmentarische wereld waarin tijd niet bestaat.

Qua Foto - Jeannette Cornelisse is located at the Marnixkade in Amsterdam centre-west, at the border of the Jordaan-Amsterdam, The Netherlands.  My work is not about finding the truth. The truth is often too harsh for me. I am looking for a parallel reality, a spell in which time does not exist. My method is traditional analog, i develop film myself and print in the darkroom. I prefer to shoot with film and natural light. Colors become alive, rough edges fade and a sparkling depth reveals itself. The different photographic techniques used result in hushed, timeless, sometimes dramatic, sometimes dreamy images.

© QUA FOTO | JEANNETTE CORNELISSE 2022
 Email: jeanne@quafoto.nl

All photographs on this site are copyright protected by Jeannette Cornelisse | Qua Foto © All rights reserved. Reproduction of the images on these pages without permission is strictly prohibited.