Plead quilty

JCornelisse-schuld-22-van-25
JCornelisse-schuld-24-van-25
JCornelisse-schuld-21-van-25
JCornelisse-schuld-23-van-25
JCornelisse-schuld-25-van-25
JCornelisse-schuld-17-van-25
JCornelisse-schuld-20-van-25
JCornelisse-schuld-18-van-25
JCornelisse-schuld-19-van-25
JCornelisse-schuld-16-van-25
JCornelisse-schuld-15-van-25
JCornelisse-schuld-13-van-25
JCornelisse-schuld-14-van-25
JCornelisse-schuld-11-van-25
JCornelisse-schuld-12-van-25
JCornelisse-schuld-8-van-25
JCornelisse-schuld-7-van-25
JCornelisse-schuld-9-van-25
JCornelisse-schuld-10-van-25
JCornelisse-schuld-6-van-25
JCornelisse-schuld-0-van-25
JCornelisse-schuld-3-van-25
JCornelisse-schuld-1-van-25
JCornelisse-schuld-2-van-25
JCornelisse-schuld-4-van-25
JCornelisse-schuld-5-van-25
extra2-voeten-jcornelisse-dd201-2011-as-Smart-Object-1

Plead guilty
(is presented as a book)

A deferred decision. A rash Act. A moment of carelessness.Painful memories that many recognize, but few talk about. From personal experience I know that offences, which are dismissed by outsiders as insignificant, can weigh heavily in the private realm of perception. The women I portrayed, share this feeling.None of them committed a crime in the literal sense of the word, but in front of my camera all confessed. 

The photos are visualizations of inner powerlessness, gnawing guilt and painful histories-carefully tucked away, but present al the time.

 

Schuld bekennen
(is gepresenteerd in boekvorm)

Een uitgestelde beslissing. Een onbezonnen daad. Een moment van onachtzaamheid. Pijnlijke herinneringen die velen herkennen, maar waarover weinigen praten. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat vergrijpen die door buitenstaanders worden weggewuifd als onbeduidend, zwaar kunnen wegen in de eigen belevingswereld. De vrouwen die ik portretteerde, delen dit gevoel. Geen van hen beging een misdaad in de letterlijke zin van het woord, toch bekenden zij voor mijn camera stuk voor stuk schuld.

De foto’s zijn visualisaties van innerlijke onmacht, knagende schuldgevoelens en pijnlijke geschiedenissen - zorgvuldig weggestopt, maar sluimerend altijd aanwezig.

© QUA FOTO | JEANNETTE CORNELISSE 2022
 Email: jeanne@quafoto.nl

All photographs on this site are copyright protected by Jeannette Cornelisse | Qua Foto © All rights reserved. Reproduction of the images on these pages without permission is strictly prohibited.